top of page
 • Pre-Load inspection

Pre-Loading sörveydeki hedef yükün sevkiyat öncesi, Standart ve teknik şartname kapsamında yerinde kontrol edilerek kalite ve kondisyon durumunu belirlemek ve alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma koşullarına göre raporlamaktır.

 • Draft Survey

Draft survey, kuru dökme yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yükün ağırlık miktarını bulmak amacı ile kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş bir tartım metodudur.

 • Kantar Miktar Tespiti ve Araç Takip Gözetimi

Paketlenmiş veya dökme durumdaki yüklerin gümrük alanlarında tartılmasıdır. Taşıma aracının, yükleme veya boşaltma sırasında dolu ve boş ağırlıkları kantarlarda doğru ve kontrolü tartılmasını sağlamak  ve  gemden kantara kadar takip yöntemleri ile elde edilen değerler raporlanmaktadır.

 • Tahliye/Yükleme Nezareti

Gemi ve konteyner yükleme-boşaltmada ürün kontrolü sağlanmaktadır. Günlük raporlamalar ve fotoğraflarla desteklenen raporlar sunulmaktadır.

 • Tally Survey

Gemi ve konteyner yükleme-boşaltma esnasında,Adetli yüklerde sayım yapılmaktadır. ürün adet miktar sayımlarını günlük özet raporlar ve ayrıntılı final raporu olarak raporluyoruz..

 • Sealing & Unsealing

Gemi ve konteyner yükleme sonrası-boşaltma öncesi, mühürleme ve mühür sökme işlemlerini yapıyor ve ilgili birim veya kişiler ile oluşturulan tutanakları sizlere raporluyoruz.

 • Ambar Temizlik Kontrolü

Gemi ambarlarının yüke uygunluğunu sizler için denetliyoruz. Yüklenmiş olan son üç yüklemenin kaydı alıyoruz. Yükleme öncesi yapılan temizlik aşamalarını not ediyoruz. Yükleme öncesi dökme yüklerde rıhtım üstü temizlik kontrol yapıyoruz. Gemi Ambarlarının içinde, Ambar kapak kenar boşluklarında ambar kapak altı ve üstünde yüklenecek ürüne zarar verebilecek yabancı malzemelerden  kaynaklanacak etkenlerden koruyoruz  Ayrıntılı fotoğraflar ile birlikte desteklenen raporlar sunulmaktadır.

 • Gümüş nitrat testi

Gümüş nitrat testiyle gemi ambar içinde ve ürünler üzerinde tuzlanma ve tuzlanmadan kaynaklanan kirlenmenin varlığı ve/veya hasar görüp görmediği anlaşılır. Yapılan kontrol ilgili birim ve kişiler ile tutanak altına alınıyor Ayrıntılı fotoğraflar ile birlikte desteklenen raporlar sunulmaktadır. 

 • Ultrasonik Sızdırmazlık Testi

Gemi ambar kapaklarının deniz suyuna yada suya karşı olan hassas olan yüklerde o anki gemi ambar kapak kondisyonundan kaynaklanan arıza ve eksiklik nedeniyle ürünlerin  zarar görmesini önlemek, gereken bilgilendirme yapılır ve ilgili kişi ve birimler ile kayıt altına alınır ve raporlanır.

 • Numune Alma ,Hazırlama ve Analiz

Ekonomi Bakanlığı Gümrük Fasıl konu olan kapsamımızdaki ürünlerinizin şartnamelere uygunluğunu denetlemek ve kanıtlamak amacıyla tahliyede, yüklemede veya yükleme öncesi stok kontrolünde ISO/ASTM standartlarında uzman ve eğitimli kadromuz ile numune alımı yapıyoruz. Akreditasyonu uluslararası kabul gören laboratuvarlarda analiz yapılmasını sağlıyor ve raporluyoruz.

Cevher Hazırlama laboratuvarımızda 100 lük ve 250lik iki adet Çeneli Kırıcı 1 adet halkalı Öğütücü  ile numuneler standartta uygun hazırlanmaktadır.

 •  Stok Miktar Tespiti(STORAGE MONITORING  AGREEMENTS)

Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica CS15 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.

bottom of page